A személyes adatok védelmének feltételei

Operátor

Az üzemeltető a Lukáčik, s.r.o. cég, azonosítószám: 47 548 436, SK szokásos személyes adatok, amelyeket a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kezel.

Az üzemeltető a személyes adatok feldolgozását a Magyar Köztársaság vonatkozó jogszabályi előírásai szerint és a s az Európai Unió jogszabályai szerint, és a lehető legnagyobb mértékben gondoskodik az érintettek magánéletének védelméről és személyes adataik védelméről, hogy biztosították, és amelyeket feldolgoz.

Az üzemeltető nem jelölt ki személyes adatvédelmi tisztviselőt.

A személyes adatok kezelésének okai

A megszerzett és megadott személyes adatok kezelése tevékenységünk részét képezi. Személyes adatok megadása és azok nélkül feldolgozása során nem tudnánk a szükséges mértékben biztosítani szolgáltatásainkat ügyfeleink és más érintettek számára.

A személyes adatok tárolásának időtartama

Az az időtartam, ameddig az Ön személyes adatait az üzemeltető tárolja, megegyezik a szolgáltatásnyújtás időtartamával, de a leghosszabb a személyes adatok kezeléséhez adott hozzájárulásának visszavonása (az adatkezelés ezen céljára).

Adatok közlése harmadik fél számára

Az általunk kezelt személyes adatait harmadik felek is feldolgozhatják, feltéve, hogy ez a teljesítéshez szükséges elkötelezettségünket Ön, ügyfeleink vagy szolgáltatásaink nyújtása iránt. Ezen partnerek kiválasztásakor mindig ügyelünk erre személyes adatai magas szintű védelmének garantálása érdekében.

Az érintett személyes adatait az Európai Unió országaiban és a megállapodásban részes országokban lehet kezelni az Európai Gazdasági Térségről. A személyes adatok továbbítása csak olyan harmadik országba történhet, amelynek jogi szabályozása az Európai Bizottság szerint a személyes adatok megfelelő szintű védelmét biztosítja.

Személyes adatok kezelése

Az üzemeltető az Ön személyes adatait manuálisan vagy elektronikus rendszerek segítségével kezeli. Az üzemeltető elfogadta minden szükséges és szükséges intézkedést annak biztosítására, hogy személyes adatainak védelme a lehető legmagasabb szintű legyen. Minden személyes adat csak az Európai Unió területén tárolják.

Ha az Ön hozzájárulása nélkül a személyes adatok feldolgozására nincs jogi ok, akkor személyes adatait csak a következő célból kezeljük beleegyezése alapján.

Az érintett jogai

Az érintett személynek joga van:

  • kérni az üzemeltetőtől az érintettre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést,
  • a személyes adatok helyesbítésére vagy törlésére, illetve kezelésének korlátozására,
  • tiltakozik a személyes adatok kezelése ellen,
  • a személyes adatok hordozhatósága érdekében,
  • panasz vagy eljárás megindítására irányuló javaslat benyújtása a felügyeleti hatósághoz, amely a Személyes Adatvédelmi Hivatal,
  • bármikor visszavonhatja a személyes adatok kezeléséhez adott hozzájárulását.

Személyes adatai védelmével kapcsolatos kérdéseit a kapcsolatfelvételi űrlapon, ill közvetlenül az üzemeltető címére.

Az üzemeltető köteles az érintettet indokolatlan késedelem nélkül értesíteni a személyes adatok védelmének megsértését, ha az a személyes adatok védelmének megsértése magas kockázatot jelenthet az érintett jogaira nézve.

Ügyfeleink ezen feltételekkel való egyetértésüket szolgáltatásaink megrendelésével és igénybevételével a kölcsönös felmondásig kifejezik az üzemeltető és az ügyfél közötti üzleti kapcsolatról.

A jelen feltételek által kifejezetten nem szabályozott egyéb kapcsolatokra a GDPR és az Európai Unió jogrendje az irányadó.